IELTS 1 (Đầu ra 4.0-4.5+)

Rate this post

IELTS 1

ĐẦU VÀO < 3.0/ ĐẦU RA 4.0 - 4.5

ĐỐI TƯỢNG KHOÁ HỌC

Khoá học dành cho đối tượng mất gốc hoặc Tiếng Anh ở mức căn bản, mong muốn rèn luyện để có được nền tảng Tiếng Anh vững chắc.
KIỂM TRA TRÌNH ĐỘ
Sitemap