Previous
Next

THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

“PRESENT CONTINUOUS – HIỆN TẠI TIẾP DIỄN”  Bạn có chắc là mình hoàn toàn hiểu về thì “Hiện tại tiếp diễn”? Nếu bạn còn nghi hoặc sau khi đọc câu hỏi này thì điều đó có nghĩa bạn nên đọc hết post này ngay

Xem tiếp »